“Sağlık Diplomasisi ve Turizm” Edirne’de

“Sağlık Diplomasisi ve Turizm” Edirne’de

6-7 Kasım 2014 tarihinde Edirne’de düzenlenecek 7. Uluslararası Balkan Forumu’nda “Sağlık Diplomasisi ve Turizm” konusu konuşulacak. 2005 yılından itibaren sürdürülen Balkan İletişim Ağı Konferansı’nın sekizincisi de yine Edirne’de icra edilecek.
 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM işbirliği ile düzenlenecek 7. Uluslararası Balkan Forumu iki gün sürecek. Açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Gagauzya Sağlık Bakanı İvan Vieru, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Abdurrahman Arıcı, Kosova Sağlık Bakanı Yardımcısı Kadir Hüseyin, T.C. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile ulusal ve uluslararası resmî/sivil temsilcilerin yapacağı 7. Uluslararası Balkan Forumu Margi Hotel’de gerçekleştirilecek.
 
Forum’un birinci gününde açılış konuşmalarının ardından başkanlığını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi’nden  Prof. Dr. Hakan Hakeri’nin yürüteceği ilk oturumda “Uluslararası Sağlık Perspektifi” (Ahlaki Etik Değerler, Sağlık Hukuku), başkanlığını Kosova Milletvekili, Eski Sağlık Komisyonu Başkanı Fikrim Damka’nın yapacağı ikinci oturumda “Sağlık Diplomasisinin Temel Faktörleri” (Uluslararası Devlet Yatırımları, Özel Sektör, Kızılay ve Kızılhaç Örgütleri, STK’lar), başkanlığını Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Paç’ın yapacağı üçüncü oturumda “Sağlık Sektöründeki Başarılar ve Sağlık Turizmi - 1” (Kabul Görmüş Tedavi Merkezleri, Alternatif Sağlık Merkezleri) konuları masaya yatırılacak. Forum’un ikinci gününde ise oturum başkanlıklarını Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hacı Ömer Tontuş ile Sağlık Bakanlığı Danışmanı Dr. Metin Ahmet’in birlikte yürüteceği dördüncü oturumda “Sağlık Sektöründeki Başarılar ve Sağlık Turizmi - 2” (Sağlık Eğitimi, Yeni Buluşlar), AGİT Yüksek Hakem Paneli Başkanı - İİT Danışmanı Büyükelçi (E) Ömür Orhun’un başkanlık yapacağı beşinci oturumda “Sağlık Turizminde İkili ve Çok Taraflı İşbirlikleri” (Devlet Destek ve Eylemleri, Karşılıklı Anlaşmalar, Uluslararası Örgütlerdeki Ortak Hareket Alanları), Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal’ın başkanlığını yapacağı altıncı oturumda ise “Turizmde Devlet Dışı Aktörler: Proaktif Öneriler” (Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Özel Sektör, Medya) konuları konuşulacak.
 
Başkan Şensoy: “Sağlık diplomasisi ve turizm vazgeçilmez dış politika araçları olmuştur”
 
Forum öncesinde yaptığı açıklamada Balkan ülkelerinin yakın tarihlerindeki yoğun sıkıntıların ardından istikrarlı bir sürece girdiklerini, bu ortamın verimli değerlendirilebilmesi için de hızla sektörel dönüşüm çabalarına girilmesi gerektiğini dile getiren TASAM Başkanı Süleyman Şensoy; sağlık diplomasisinin günümüzde, ulusal güvenlik, serbest ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında vazgeçilmez bir dış politika aracı haline geldiğini söyledi. İngiltere, Brezilya ve İsviçre gibi ülkelerin devlet politikalarını, “insan hakları” ve “küresel kamu yararına dayalı merkezî bir küresel sağlık stratejisi” ile uyumlu hale getirmeye çalıştıklarına değinen Şensoy; “Küreselleşmenin sağlık üzerinde meydana getirdiği etkiler göz önünde bulundurulduğunda dış politika, uluslararası kalkınma, ticaret ve yatırım gibi alanların uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmazlığı daha iyi anlaşılmaktadır.” dedi. Başkan Şensoy, Sağlık Diplomasisi ve Turizm’in bütün boyutları ile ele alınacağı Forum’un, Balkan ülkelerinde sağlık ve turizm alanında işbirliklerinin proaktif yaklaşımlarla güçlendirilmesi ve farklıkların zenginliğe dönüştürülmesi noktasında faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını umduklarını sözlerine ekledi.
 
Forum’da Sunulan Tebliğler Bir Kitapta Toplanacak
 
Tebliğ sunacak konuşmacıların dışında Türkiye ve Balkanlar’dan uzman, araştırmacı, akademisyen, gazeteci, sağlık ve iş dünyasının temsilcileri, bürokrat ve diplomatların izleyici veya müzakereci olarak katılacakları Forum iki gün sürecek. Türkçe ve İngilizce simultane çeviri hizmetinin de verileceği Forum’da sunulan tebliğler TASAM Yayınları tarafından kitaplaştırılacak.
 
8. Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı 2005’ten Beri Sürdürülüyor
 
Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı ise 7 Kasım Cuma günü yine Edirne’de “Balkanlar’da Ekonomi ve Güvenlik Entegrasyonu: Fırsatlar ve Tehditler” ana teması altında gerçekleştirilecek.
 
Konferans’a TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Balkan İletişim Ağı Koordinatörü ve TASAM Başkan Yardımcısı Büyükelçi (E) Murat Bilhan’ın yanı sıra Hırvatistan Ankara Büyükelçiliği’nden Büyükelçi Drazen Hrastic, T.C. Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Romanya - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı TBMM İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan, Arnavutluk - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı TBMM İzmir Milletvekili Rıfat Sait, Karadağ Ankara Büyükelçiliği diplomatı Jovana Krivokapic, T.C. Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği 2. Katibi Fulya Çanga, TASAM Başkan Danışmanı ve Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba, Büyükelçi (E) Süha Umar, Hırvatistan Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Dr. Ana Maria Boromisa, Arnavutluk’tan Ekonomik ve Sosyal Çalışmalar Merkezi Müdürü (CESS) Dr. Ilir Gedeshi, Bulgaristan’dan Avrupa Enstitüsü Program Direktörü Dr. Borislav Mavrov, Bulgaristan’dan Avrupa Enstitüsü İletişim Uzmanı Apostol Apostolov, Karadağ Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi’nden (CEDEM) Vladan Simonovic, Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nden (AIIS) Dritan Sulcebe, Makedonya Araştırma ve Politika Merkezi’nden Angel Arnaudov, Bosna-Hersek’ten Ekonomik Kalkınma ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nermin Oruc, ODTÜ’den Prof. Dr. Mustafa Türkeş, Makedonya Bilimler Akademisi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Taki Fiti, Üsküp “SS. Cyril and Methodius” Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vladimir Filipovsk, Makedonya Bilimler Akademisi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Prof. Dr. Numan Arunç, Goce Petreski ve Marica Antovska, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Dr. Yelda BEKTAŞ, Namık Kemal Üniversitesi’nden Dr. Deniz Ece Dalgıç, DESAM Başkanı Dr. Gürkan Avcı, SETA’dan Dr. Mehmet Uğur Ekinci ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nden Balkan Uzmanı Gözde Kılıç Yasin katılıyor.
 
Balkan İletişim Ağı ( Balkan Communication Network ); T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi öncülüğünde 9-10 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kurucu Konferans tarafından oluşturulan, Balkan ülkelerinin önde gelen stratejik araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşlarının iletişim ve işbirliği organizasyonudur. Söz konusu ülkeler arasında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Karadağ, Türkiye ve Yunanistan yer almaktadır. Bugüne kadar Konferanslar sırasıyla 2005’de Ankara’da (Kurucu Konferans), 2006’da Sofya’da, 2007’de Bükreş’te, 2008 ile 2010’da Tekirdağ’da ve 2011’de Ohri’de, 2013’te Edirne’de gerçekleştirilmiştir. 2011’de Üsküp’te ve 2012’de Tiran’da olmak üzere ayrıca iki Troyka Toplantısı da gerçekleşmiştir.