Hakkımızda

TASAMOn alt yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir “düşünce kuruluşu” olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, bugün uluslararası bir “Türkiye Markası” hâline gelmiştir.
 
Ülkemizin millî kurumsal kapasite inşasına stratejik katkı olarak şekillenen çalışmaları ve oluşturduğu kurumsal ağlar artık küresel bir anlam ifade etmektedir. 100 ülkeye varan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler ve projelerin bilim, akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce saygın duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.
 
TASAM, 10 dış politika alanında faaliyet göstermektedir. Bu alanlar kıta bazında AfrikaAsyaAvrupaLatin Amerika ve Karayipler ileKuzey Amerika iken bölge bazında; bu dört kıtanın Türkiye açısından her parametrede güvenlik kuşağı olan BalkanlarOrta Doğu,Akdeniz ve Karadeniz - Kafkas’tır. Türk Dünyası ve İslam Dünyası ise kimlik alanları olarak geçmektedir.
 
Bu alanlara yönelik çalışmalardan; sonuç bildirileri, stratejik raporlar, hakemli dergi, kitaplar, anlaşmalar, enstitüler, ağlar, platformlar ve internet siteleri gibi somut sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu sonuçlar kamu diplomasisi ile ulusal ve uluslararası etkileşimi geliştirirken, ilgili karar alıcılara etkin bilgi, fikir ve öneriler sunmakta; güç ve adalet temelinde Türkiye merkezli perspektife stratejik katkılar sağlamaktadır.
 
TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile 11 yıl önce başlayan “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” Projesi’nin Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası olmak üzere üç temel başlıkta çalışmaları da ayrıca devam etmektedir.
 
TASAM faaliyetlerinin arka planı üzerine çeşitli ölçeklerde çok taraflı geliştirilip kurumsallaştırılan enstitüler, ağlar ve platformlar - ilgili yönetim sistematiğine göre - TASAM WORLD Kapasite İnşası Yönetimi ve İşbirliği Merkezi çatısı altında faaliyetini sürdürmektedir.
 
Özetle; ekonomi ağırlıklı sofistike küresel rekabette düşünce kuruluşları marifeti ile ortaya çıkan kurumsal düşünce ve ağ ( network ) kapasitesi, ilgili ülkenin özel sektör ve kamu yönetiminin tükenmeyen bir inovasyon içerisinde kalmasını sağlamaktadır.